JOVES

L´acció pastoral ve determinada pel món dels adolescents i joves. Aquest món, tot i que s´ha de veure des de les característiques comunes que té amb els adults i els infants, té molt de propi i cal respondre-hi superant la tendència d´alguns a malaguanyar esforços en coses que són al marge de la pastoral de conjunt.

A aquest Servei se li assigna l´acció catequètica destinada als adolescents i joves, com també l´atenció als adolescents i joves que volen formar-se en la seva fe o anar revisant la pròpia vida a la llum de l´Evangeli.

Essent la parròquia la comunitat bàsica on el cristià és cridat a viure comunitàriament la seva experiència de fe, cal facilitar-ho proposant viure-la en petits grups, coordinats per qui és responsable d’aquest Servei, procurant per a cada nivell els objectius, el contingut i la metodologia més apropiats.

Conscients de les dificultats d’aquest punt, correspon a aquest Servei obrir-se a una reflexió permanent sobre el procés que segueix l’experiència dels joves, aconsellant el que sigui més apropiat per al seu progrés i la seva integració a la comunitat eclesial.

Per aquest curs 2017/2018 a les nostres parròquies farem servir un mètode de pastoral de joves anomenat EDGE (frontera en català) per joves de 12 a 15 anys. Ens veurem els divendres de 19.00h a 20.00h al Centre Catòlic. Iniciem aquest curs el proper 6 d’octubre i el 5 d’octubre a les 20.30h esteu convidats els pares amb els vostres fills  per presentar-vos el projecte de pastoral de joves. Benvinguts al grup EDGE!

Aquí teniu més informació.

INVITACIO EDGE

Carta presentació EDGE

 

 

 

Per a la comprensió del treball pastoral d’aquest Servei parroquial:

Proposta de Pastoral de joventut de Catalunya i les Illes Balears”, 1993

Mirada Nova, vers un nou impuls de la Pastoral de Joventut”, 2003

Accions i serveis pastorals:

Grups de Catequesi per tal de preparar-se per a la celebració del Sagrament de la Confirmació i preparar-lo.

Grup de joves

Informació del que proposta la delegació diocesana de pastoral de joventut.