LA PARAULA DE DÉU I EDUCACIÓ DE LA FE

LA PARAULA DE DÉU I EDUCACIÓ DE LA FE

“L’Església escolta la Paraula de Déu i la proclama com a Paraula de salvació (cf. DV 1). El Concili Provincial Tarraconense insta cada fidel cristià a escoltar-la, a llegir-la personalment, a meditar-la, a celebrar-la en l’Església i a pregar amb ella, per tal de viure de la seva força transformadora i en plena obediència de fe al Senyor, sota el guiatge de l’Esperit Sant, a l’interior de la gran Tradició de l’Església (cf. DV 9) i de la interpretació autèntica del Magisteri (cf. DV 10)”.

Concili Provincial Tarraconense. Resolució 48

  Educació de la fe – Adults
L´acció pastoral ha d´arribar a totes les persones i grups de la comunitat. L´atenció als adults, però, hauria d´ocupar un lloc preferent…
  Educació en la Fe – Joves i adolescents
L’acció pastoral ve determinada pel món dels adolescents i joves. Aquest món, tot i que s´ha de veure des de les característiques comunes que té…
  Educació en la Fe – Infants
Ajudats amb la paraula i el testimoni dels adults, els infants participen també del do de la fe, i progressivament són iniciats en el coneixement de Jesús…
  Acolliment i pastoral del lleure
Al llarg de la seva historia, l´Església ha procurat incidir en aquells àmbits que contribueixen al desenvolupament integral de la persona…
  Pastoral de la Família
“El que vam sentir i aprendre,el que els pares ens van contar,

no ho amagarem als nostres fills”

Al Salm 78, 3-5

  Pastoral del Baptisme
La pastoral del baptisme importa a tota la comunitat i en particular a les famílies que demanen el bateig d´un fill a la nostra parròquia per raó del domicili…
  Pastoral del Matrimoni
Al llarg de l´any algunes parelles demanen a la parròquia el sagrament del matrimoni. Desapareguts els entrebancs d´ordre legal per contreure matrimoni civil…
  Pastoral de la salut
Els evangelis testimonien l’atenció preferent de Jesús per aquell col·lectiu que en diem, genèricament, els malalts. A cada època hi ha hagut, i hi ha, un ampli sector que no pot seguir el ritme normal de la vida…