(01-09-2019) Carta Dominical del Sr.Arquebisbe Mons.Joan Planellas

Carta Dominical del Sr.Arquebisbe Mons.Joan Planellas  (Es pot accedir a la totalitat de la Carta i també escoltar-la en audio)

“Per abastir les necessitats de la nostra comunitat són necessàries aproximadament unes quaranta donacions per cada mil habitants i any. La sang no es pot fabricar, tan sols es pot obtenir de donants altruistes, esdevenint imprescindible per a donacions i urgències. A més, la sang té data de caducitat; per aquest motiu no es pot emmagatzemar per a gaire temps. Com a cristians, col·laborem en aquesta campanya. Donar sang és donar vida, tal com Jesús, donant la seva sang, obtingué per a tots nosaltres vida i vida veritable” (De la Carta Dominical del Sr.Arquebisbe Mons.Joan Planellas)