(05-09-2020) Preparant el 2020-2021 [Prioral de Sant Pere Apòstol i La Puríssima Sang]: “La Iniciació Cristiana: Dates per la Informació i inscripcions a la Catequesi”

La Iniciació Cristiana:  “Sabem que no naixem cristians sinó que n’esdevenim –ens fem!-” (Tertulià)

Déu vos guard,

Una proposta pastoral que cuidarem: “La Iniciació cristiana”, per fer costat a les famílies en la seva preocupació per la Transmissió de la Fe fills i filles (infants) i , també a adults i a joves o, també a adolescents, que valoren com Jesús els diu “Mira, sóc a la porta i truco. Si algú escolta la meva veu i obre la porta, entraré a casa seva i soparé amb ell, i ell amb mi” (Ap 3,20).

Segur que hi ha una proposta que interessa!… Potser per suggerir-la a alguna persona que ho espera!.

La Iniciació Cristiana,  un procés en el que la persona és introduïda en el Misteri de Jesucrist i s’educa per a donar-ne testimoni (I Pe 3,15). Les famílies en són primers catequistes, la família és on s’acompanya preferentment la vida dels adults, joves i adolescents en la Iniciació Cristiana i preparen la  celebració de la Confirmació o l’Eucaristia o el Bateig. S’és conscient que es proposa una experiència partiticularment complexa i estimulant, alhora. Respirem com s’ha anat consumant la ruptura entre Evangeli i cultura en la vida social: els criteris dominants no solen fer referència a l’Evangeli, molt sovint no es pot pressuposar gairebé res referent a l’educació cristiana de les joves generacions. El procés de la iniciació cristiana cal que porti, amb l’aportació de la comunitat, no tant sols a acollir la fe sinó també a transmetre-la, a saber donar raó de l’esperança (I Pe 3,15). Avui, i ara, vivim de prop com les situacions derivades del COVID19 condicionen  l’acompanyament i les tenim en compte.

El punt d’arribada de la iniciació cristiana, doncs, no és la celebració dels sagraments sinó la conversió, l’adhesió a Jesucrist i saber-se Església. Els tres sagraments de la iniciació cristiana —Baptisme, Confirmació i Eucaristia— hi tenen un paper de primer ordre, però no ens són la seva finalitat, són per ajudar la Iniciació, cuidar-la i en són aliment.

Gràcies a totes les persones que ho ajuden, famílies, catequistes sobretot, però ens en fan falta, ens calen guies, animadors, catequistes i “acompanyants”. Penseu-hi!. Necessitem adults i joves i adolescents madurs en la fe, veritablement “evangelitzats”, que s’han deixat seduir pel Crist (Fil 3,12), que s’han enamorat d’Ell, i que volen transmetre l’Evangeli i acompanyar  a altres;  també infants il.lusionats per la vida parroquial, arxiprestal i diocesana..

És per a tots i totes, aquesta proposta d’Iniciació Cristiana. Que cadascú en sigui portador i ho comuniqui, que “boca-orella” arribi a cada família, a cadascú que li pugui interessar.

A cada parròquia es cuida amb rigor i es fa des del reconeixement al molt bon treball, en educació, de l’Escola, Col.legis i Instituts i grups d’institucions educadores (l’Esplai, per exemple), quant als infants, adolescents i joves. També agraïnt i fent explícit el reconeixement al Departament de pastoral dels Col.legis i als professors i a les  professores de religió.

Aquí tenen informació dels horaris d’inscripció al Primer curs de catequesi, a cada Parròquia de l’Arxiprestat de Reus. Siguin vostès qui, proposant i informant, ajuden a la comprensió de la  “Bona Nova de Jesús” (Fets dels Apòstols 8, 25-40):

 

Per ampliar-ho: Una bona referència sobre la Iniciació Cristiana, que ho és d’aquesta presentació: Carta Pastoral de Mons.Piris, aleshores bisbe de Lleida, Diòcesi de Lleida, 2010.