(09-10-2021) “per un laïcat compromès, actiu i ben format” : Les claus per la interpretació de l’Exhortació Apòstòlica del Papa Francesc “Amoris Laetitia” (a l’Arxiprestat de Reus) [INSAF]

“Cal incidir més fortament en una bona formació de laics i laiques que, a més d’exercir l’apostolat en el seu medi personal, puguin renovar aquelles associacions laïcals que tradicionalment han treballat en ambients obrers, juvenils i universitaris. És llavors quan molts podran portar a terme determinats serveis d’acolliment i de proposta positiva de la fe. Una de les causes de la pèrdua de pes específic de l’apostolat associat a casa nostra ha estat la manca d’una formació teològica adequada, limitantse a una acció social o intraeclesial, a voltes merament crítica, sense uns fonaments ferms que haurien mantingut el caliu d’un compromís cristià seriós i perseverant davant les dificultats” (Arquebisbe Mons. Joan Planellas, a l’Exhortació pastoral “L’Esperit fa jove l’Església“, pp.57-59 (núm.10: “10. Treballar 10. Treballar per un laïcat compromès, actiu i ben format”).

A l’Arquebisbat de Tarragona, l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós ens concreta una proposta  que cal aprofitar: UN CURS que, integrat en el seu pla acadèmic, respon als objectius pastorals del 2021-2022: Les claus per la interpretació de l’Exhortació Apòstòlica del Papa Francesc “Amoris Laetitia”:

Una ajuda – per a personalitzar la fe i viure-la evangèlicament;
– seguir un procés de formació permanent;
– també per celebrar comunitàriament la fe;
– un àmbit eclesial de discerniment comunitari;
– acompanyar les possibilitats per assumir les responsabilitats personals i ser fidels als compromisos adquirits en la comunitat eclesial i en la vida pública;
– constituir el subjecte social necessari per a una presència pública significativa i eficaç.

Un Curs que s’ofereix i es convoca també a l’Arxiprestat (gràcies!) i que repercutirà en l’acompanyament, en el treball als serveis parroquials (Catequesi, litúrgia, etc,.), també a un més eficaç itinerari formatiu dels laics i laiques ajudant al diàleg fe-vida, ho demana la situació del nostre dia a dia i ho exigeix voler ser testimonis de l’Evangeli que se’ns ha confiat.

El curs, sencer?… Una sessió o o més d’una segons el vostre interès?.

Comments are closed.