(11 de març de 2022) Taula Rodona al Centre de Lectura: “La Creació de l’Escola de Teologia al Centre de Lectura de Reus i l’impuls dels estudis teològics a la segona meitat del s.XX a l’arxidiòcesi de Tarragona”

“Construir una Església en diàleg amb la cultura i amb el món” (Arquebisbe, Mons. Joan Planellas)

“No podem limitar-nos a transmetre coneixements, competències, experiències —ensenya el papa Francesc— sinó que cal elaborar eines intel·lectuals que puguin proposar-se com a paradigmes d’acció i de pensament, i que siguin útils per a l’anunci en un món marcat pel pluralisme eticoreligiós. Això demana un augment de la qualitat de la reflexió eclesial, per tal de poder comunicar millor la veritat de l’Evangeli en un context determinat, sense renunciar a la veritat, al bé i a la llum que pugui aportar quan la perfecció no és possible (EG 45). Per aquest motiu, convé que el pensament eclesial, en el context d’una Església en sortida, sigui dotat de centres —com el nostre Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós— que aprofundeixin en el diàleg cultural amb els diversos àmbits de pensament, tot afavorint la «inter» i «trans-disciplinarietat»”(PLANELLAS, Mons.Joan, Arquebisbe de Tarragona; “L’Esperit fa jove l’Església”, Exhortació apostòlica, 2020; Núm.8: Construir una Església en diàleg amb la cultura i amb el món”)

Les nostres parròquies (i comunitats religioses i, pel treball en la formació dels laics, a tot l’Arxiprestat, es viu molt activa, l’experiència de ser Església amb l’entramat cultural de la ciutat i tot el que aquest entramat, en diàleg franc i sincer ha significat per al treball evangelitzador, vital en la ciutat. Ho acompanyarà TAULA RODONA, l’11 de març de 2022, a les 19:00, i al Centre de Lectura.

Podem dir que  aquesta Taula Rodona va començar el 1969. I encara, molt abans, ¡molt!, l’experiència de Fe-Compromís ciutadà que la motiva ve de lluny i és viva, en són referència que ens parla, i cal escoltar, el Fòrum Joventut , a l’Abadia, o el Centre Catòlic, la presència ben viva de les Comunitats de religiosos i religioses, a la ciutat i, al ser Quaresma, prop de la Setmana Santa, també en són expressió les nostres Confraries i Associacions: “Tot això ens ajuda a aprofundir en el misteri de la Paraula de Déu, paraula que exigeix i demana dialogar, entrar en comunicació”, com ens ho convida a fer el Sr.Arquebisbe, a l’Exhortació apostòlica citada.

Que aquesta Taula Rodona comença el 1969 ens en pot fer memòria llegir la pàg.140, del llibre d’en Xavier Ferre Trill,  “Antoni Correig, entre l’humanisme cristià i la literatura”, tot recordant al Sr.Correig:

“La reflexió compartida i convergent entre diversos especialistes constitueix un servei qualificat al Poble sant de Déu, com també un gran suport a la missió de l’Església, cridada a anunciar la bona nova de Crist en diàleg amb la cultura i amb les diferents ciències.65 Ensenya el papa Francesc, en un passatge magnífic: Les preguntes del nostre poble, les seves angoixes, les seves batalles, els seus somnis, les seves lluites, les seves preocupacions tenen valor hermenèutic que no podem ignorar si volem prendre seriosament el principi de l’encarnació. Les seves preguntes ens ajuden a preguntar-nos, els seus interrogants en qüestionen. Tot això ens ajuda a aprofundir en el misteri de la Paraula de Déu, paraula que exigeix i demana dialogar, entrar en comunicació.” (PLANELLAS, Mons.Joan, Arquebisbe de Tarragona; “L’Esperit fa jove l’Església”, Exhortació apostòlica, 2020; Núm.8: Construir una Església en diàleg amb la cultura i amb el món”).

Des de l’agraïment al Centre de Lectura i a l’Instirut Superior de Ciències Religioses, i el reconeixement per totes les persones que fan possible aquest diàleg en el marc de la ciutat de Reus, l’Arxiprestat que ens aglutina en la coordinació dels serveis pastorals, ens trobarem a la Taula Rodona, el divendres, 11 de març, al Centre de Lectura.