[14-07-2020] L’Ordenació presbiteral de Mn.Robert Otaba Mumbal, a la catedral, Metropolitana i Primada de Tarragona, el Diumenge 12 de juliol de 2020.

“L’arquebisbe de Tarragona, Mons. Joan Planellas i Barnosell, ha presidit, aquest diumenge, dia 12 de juliol, a la Catedral, la seva primera ordenació presbiteral a l’arxidiòcesi, la de Mn. Robert Otaba. Nombrosos preveres, companys seminaristes i fidels de les parròquies de l’arxidiòcesi van voler acompanyar-lo en aquest dia tan significatiu. També cal destacar la presència de la Comunitat africana catòlica de Barcelona que va sostenir alguns cants de la celebració juntament amb una representació del Cor dels Amics de la Catedral acompanyats per l’orgue.

La missa, retransmesa en directe per la pàgina web i les xarxes socials de l’Arquebisbat, va ser concelebrada per Mn. Joaquim Fortuny, vicari general de l’arxidiòcesi; Mn. Josep Mateu, rector del Seminari Pontifici de Tarragona; Mn. Javier Vilanova, rector del Seminari Major Interdiocesà; Mn. Joan Antoni Cedó, rector de la Parròquia Prioral de Sant Pere Apòstol i de La Puríssima Sang de Reus, on Mn. Robert col·laborava actualment com a diaca, entre d’altres”.

A la Web de l’Arquebisbat, poden ampliar-ho.

Dissabte, dia 18 de juliol de 2020

18:30 h.

a la Prioral de Sant Pere Apòstol -Reus-

Celebració de la “Missa Nova”  de Mn.Robart Otaba.