(16-05-2020) VI Diumenge de Pasqua [17 de maig de 2020]: “La Pasqua del malalt”

“Veniu a mi tots els qui esteu cansats i afeixugats, i jo us faré reposar” (Mt 11,28).

Aquest diumenge, el VI de Pasqua 2020, dia 17 de maig, se celebra la Pasqua del malalt. Aquesta campanya s’inicia cada any l’11 de febrer: La Mare de Déu de Lourdes, amb la Jornada Mundial del Malalt, i fins al VI Diumenge de Pasqua: La Pasqua del malalt, aquest any el Diumenge 17 de maig.

Del Concili Provincial Tarraconense:

“Jesús passà fent el bé i guarint, com a signe del Regne. El Concili Provincial Tarraconense, doncs, convençut que l’Evangeli proclamat i viscut és font d’una nova qualitat de vida, també humanitzador i salvador, demana que l’activitat de la nostra Església i la de cada cristià manifestin aquesta Bona Notícia —talment com el bon samarità— donant suport i ajuda als adolorits i als malalts de tota mena, especialment als més desatesos, i sense oblidar els problemes específics de la gent gran. Si en algun moment cal que aparegui més clar l’amor de l’Església per tot home i tota dona és en el del dolor, així com també en les situacions al voltant de la mort. …/…” (A la resolució 24)

“El Concili urgeix tots els fidels a assegurar que els malalts rebin l’atenció fraternal i personal que mereixen i que no els manqui, al moment oportú, la participació en els sagraments de l’Església (penitència, comunió eucarística, unció, viàtic). A més dels preveres i dels diaques, també els religiosos i els laics, i en particular els professionals cristians, tenen un paper important en l’acolliment humà i cristià de les persones afectades per la malaltia, per les discapacitats o per la vellesa” (Resolució 72)

Enllaços on es pot apliar:

Web de l’Arquebisbat de Tarragona:  “La pasqua del malalt en un context de confinament” (17 de maig de 2020).

Missatge del Papa Francesc, Campanya del malalt (11 de febrer a 17 de maig de 2020)

Missatge dels bisbes de la Comissió Espicopal per a la promoció social i la promoció humana (C.E.E.): Pastoral de la Salut / Pasqua del malalt (17 de maig de 2020).

Un Moviment que cal conèixer: PROSAC (Asociación de Profesionales Sanitarios Cristianos)

Hospitalitat Diocesana de la Mare de Déu de Lourdes