(18-10-2021) Comencem el curs de Catequesi, ¡Gràcies a Déu!

A les famílies de les Parròquies de La Prioral i de la Puríssima Sang que han inscrit als infants a la Catequesi i a les catequistes.
 
Déu vos guard!
Comencem el Curs de Catequesi, ¡Gràcies a Déu!,
segons el curs, els dilluns, els dimecres o els dissabtes, i al ritme que ens indiqui el Calendari!.

Les famílies han decidit inscriure’s a la catequesi parroquial amb la finalitat  de completar el procés d’iniciació cristiana dels/de les  fills/filles. Per això us proposem LA CATEQUESI PER LA INICIACIÓ EN LA VIDA CRISTIANA (els cinc cursos que es preveuen per la iniciació cristiana). Aquesta comença quan els nens han complert set anys (o a partir del segon curs de primària), de manera que iniciïn o completin el seu procés personal de fe vivint com a cristians. Per dur a terme aquest procés, a l’Església se’ns proposen dos mitjans principalsla catequesi i la litúrgia.
La catequesi, en la qual, en sessió setmanal i segons el calendari, es va coneixent i vivint, amb l’ajuda del Catecisme i altres materials adequats, a Déu, a Jesucrist com a Salvador i a l’Esperit Sant, a l’Església (la comunitat on la família troba com transmetre la fe i educar-la, iniciant als infants en la Fe).

La litúrgia en la qual, setmanalment, es va coneixent el significat dels signes a través dels quals Déu ens comunica la seva gràcia per mitjà dels sagraments (Pel que fa a la INICIACIÓ: el Bateig, l’Eucaristia i la Confirmació). S’aprèn el diàleg amb Déu i assistiran a la celebració de l’Eucaristia de diumenge. També podran participar en activitats que ajudin a preparar la celebració cristiana del Nadal, de la Setmana Santa, de la Pasqua i altres festes. Ens caldrà, doncs, tenir molt en compte “el Calendari litúrgic!”. L’objectiu és que els infants s’eduquin en la fe de l’Església catòlica aprenent el que és ser cristians i vivint com a tals. Per a això podran anar celebrant els sagraments de la vida cristiana en la mesura que vagin assumint vitalment aquest estil de vida.

Agraïm tot l’esforç que fan les famílies per educar els seus fills en la fe i els hi demanem que els acompanyin en aquest procés personal participant en les reunions que convoqui la parròquia i col·laborant amb  la catequesi parroquial, assistint amb els infants a l’Eucaristia dominical i altres celebracions de la catequesi i, especialment, sent testimonis d’aquesta fe i models amb el seu bon exemple. I, també, cal dir GRÀCIES a les catequistes, el vostre servei és bàsic en la vida de l’Església.

Aprofito l’ocasió per saludar-los i posar-me a la seva disposició.

 

Cordialment

Joan Anton Cedó