[27 de gener de 2020] «S’ha acollit la Trobada Arxiprestal de formació de catequistes»

Les catequistes de  la Prioral i  la Puríssima Sang van acollir la Trobada Arxiprestal de Formació de Catequistes, a l’Arxiprestat de Reus:

Una referència:

L’any 1995, el Concili Provincial Tarraconense  ens plantejava unes urgències pastorals, entre les quals la Resolució 7:

“El Concili Provincial Tarraconense valora les constatacions i propostes del  I Congrés de Catequesi de Catalunya i les Illes i, d’una manera especial, fa seva la proposta primera del Congrés esmentat, que demana la creació d’un projecte global de catequesi per a les diòcesis de Catalunya.

Aquest projecte global ha de contemplar aquests punts essencials:

La catequesi per a les grans etapes de la vida s’ha d’organitzar com un procés catequètic.

– La catequesi d’adults és la forma principal de la catequesi, la qual cosa reclama que es redacti un catecisme d’adults.

Es demana una formació completa, actualitzada i permanent dels catequistes.

– El Secretariat Interdiocesà de Catequesi és l’organisme adequat per a l’elaboració de l’esmentat projecte, el qual, un cop aprovat per la Conferència Episcopal Tarraconense, cada bisbe decidirà d’aplicar-lo a la seva diòcesi, als arxiprestats i a les parròquies”.

La Trobada de formació:

Mn.Pere Dalmau, prevere que anima la Coordinació de la catequesi, a l’Arxiprestat de Reus, va presentar la Trobada recordant-ne l’objectiu:“Es demana una formació completa, actualitzada i permanent dels catequistes” (Resolució 7, CPT):

  1. Pregària: “familiaritat amb Jesús”, apartir de la pregària”.
  2. La Parròquia de Crist Rei (Arxiprestat de Reus) comparteix una experiència contrastada en la metdologia de la catequesi. Moltes gràcies.
  3. Aportació, de la Sra.Maite Muñoz,professora de Classe de Religió i Catequista, va iniciar la seva intervenció situant l’aportació com una reflexió a partir de l’experiència i des de la Paraula de Déu, que cal tenir prop a la catequesi: la Mare de Déu, catequista” com a referencia significativa: “ Maria, humilment present en la nostra catequesi , entre catequistes, entre els infants o els adolescents i joves, s’hi descobreix a Jesús, Ell és el centre.  Des del Despertar religiós dels infants [amb la salutació de l’Àngel (Lc 1, 28) i d’Elisabeth (Lc 1, 42)], Maria, model de Catequista, per a Catequistes de tots els temps: Humilment present, sense protagonisme, servint amb senzillesa, en escolta permanent de la voluntat del Pare. La seva veu segueix ressonant avui en les nostres oïdes:  << Feu el que Ell us digui>>” ( (Jn 2,5)”

Imatge de Sant Enric d’Ossó, Monestir de Montserrat.

Maite, les tevés reflexions ens van traslladar al Congrés internacional sobre la catequesi (2013) quan el Papa va definir: “Ser catequista: memoria de Déu”. Gràcies, Maite, moltes gràcies..

La Trobada va acabar amb l’entrega a qui va asistir-hi  d’un record de la Trobada, que contenia un “punt de llibre” de Sant Enric d’Osó, patró de catequistes i en la seva festa (27 de gener) es va convocar aquesta Trobada de formació.

Per ampliar aquesta informació:

Notes/ Resum , a partir d’apunts del Congrés Internacional de sobre la Catequsi,  amb el Papa Francesc: (2013):

«el catequista és el qui guarda i alimenta la memòria de Déu; la guarda en ell mateix i sap despertar-la en els altres». A més, ho fa com Maria, la mare de Jesús, que «té memòria de Déu».

 Estem en un moment no fàcil per a la catequesi. Els/les catequistes són un exemple en la seva constància, voluntat de formació, ardor missioner i sentit de gratuïtat. En donen testimoni la seva presència activa a les parròquies i la disponibilitat no sols per a la catequesi, sinó per a qualsevol altre servei que sigui necessari, especialment el que fa referència als compromisos socials.

El papa Francesc, després de dir que ser catequista és una vocació, que no n’hi ha prou de «fer de catequista, sinó que cal ser-ho», havia posat l’accent en tres punts sobre què significa «caminar des de Crist». Primer, tenir familiaritat amb ell; segon, imitar-lo en el fet de sortir d’un mateix i anar a l’encontre de l’altre; i tercer, no tenir por d’anar amb Ell a les perifèries. Així, ha deixat clar que Crist és el centre de tot, que no ens deixa mai, i que l’altre és el destinatari a qui som enviats a anunciar-lo.

«El catequista —ens ha dit el papa Francesc— és un home de la memòria de Déu si té una relació constant i vital amb ell i amb el proïsme; si és home de fe que es fia plenament de Déu i posa en Ell la seva confiança; si és home de caritat, d’amor, que veu a tots com a germans; si és home de paciència, de perseverança, que sap fer front a les dificultats, a les proves i els fracassos, amb serenitat i esperança en el Senyor; si és home amable, capaç de comprensió i misericòrdia.» Tot un programa que no deixa indiferent”. [A partir dels apunts de Mons. Sebastià Taltavull Anglada, en aquell moment Bisbe auxiliar de Barcelona].