[31-05-2020] Pentecosta 2020: “Que l’Esperit rejoveneixi la nostra Església, per mitjà d’un laïcat actiu i compromès, ben format teològicament”

“Treballar per un laïcat compromès, actiu i ben format”

Ens ho proposa l’Arquebisbe, Mons.Joan Planellas, en l’Exhortació Pastoral “L’Esperit fa jove l’Església” ; núm.10; 1 de març de 2020:

“…./…. L’acció evangelitzadora del laïcat esdevé avui insubstituïble per la seva inserció en les realitats terrenals, fora dels ambients coneguts tradicionalment com a eclesiàstics. En elles, amb el seu comportament compromès, fent present la fe cristiana que interpel·la al seu voltant, podran suplir la lamentable absència del missatge evangèlic en molts àmbits del món d’avui. En aquest punt, el paper de la dona esdevé essencial, essent necessari que sigui reconeguda d’una manera més fefaent la seva tasca missionera i evangelitzadora en la nostra pròpia Església diocesana.

Per tot això, cal incidir més fortament en una bona formació de laics i laiques que, a més d’exercir l’apostolat en el seu medi personal, puguin renovar aquelles associacions laïcals que tradicionalment han treballat en ambients obrers, juvenils i universitaris. És llavors quan molts podran portar a terme determinats serveis d’acolliment i de proposta positiva de la fe. Una de les causes de la pèrdua de pes específic de l’apostolat associat a casa nostra ha estat la manca d’una formació teològica adequada, limitantse a una acció social o intraeclesial, a voltes merament crítica, sense uns fonaments ferms que haurien mantingut el caliu d’un compromís cristià seriós i perseverant davant les dificultats.

Demanem, per tant, que l’Esperit rejoveneixi la nostra Església de Tarragona, per mitjà d’un laïcat actiu i compromès, ben format teològicament”.

Pentecosta acompanya i convoca per impulsar  una proposta pastoral, el projecte que concretarem en accions que eduqin i comprometin.

La Vetlla de pregària, al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia convocada a l’Arxiprestat és pregària i comromís:

“Amb la força de l’Esperit Sant, demanem al Senyor poder-ho portar a terme a la nostra estimada Església de Tarragona. Que l’Esperit faci jove la nostra Església amb una veritable conversió missionera. Que el testimoniatge preclar dels primers màrtirs de la nostra Església, sant Fructuós, sant Auguri i sant Eulogi, ens donin l’esperança necessària. Que la Mare de Déu, venerada sota tantes advocacions a la nostra arxidiòcesi, ens estimuli en aquest bon propòsit, ella que és Mare de Misericòrdia” (Exhortació pastoral “L’Esperit fa jove l’Església”; cloenda).

No oblidem que vivim i compartim aquesta Jornada en moments difícils, que patim, tot i els canvis de “fase” o de “situació”;  el dolor i el patiment  condicionen les propostes pastorals i ens comprometen amb moltes famílies. Amb tot, cuidem i procurem viure en actitud d’Esperança en Crist ressuscitat, que ha vençut el dolor i la mort, acompanyant l’Esperit Sant, que ens convida a confiar en la promesa que Jesús és amb nosaltres cada dia fins a la fi del món (Mt 28, 20).

L’Exhortació apostòlica “L’Esperit fa jove l’Església” planteja com n’és d’important desvetllar, acompanyar i  estimular el treball pastoral coordinat, per afavorir un laïcat compromès, actiu i ben format”.

El dissabte, 30 de maig, VIGÍLIA DE PENTECOSTA, l’Eucaristia de la vigília (la de les 18:30 a La Prioral) serà a les 20:00 (Arxiprestal), al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia (d’acord amb la normativa que s’hagi d’observar, l’aforament, per exemple)

Per llegir l’Exhortació pastoral, meditar-hi i treballar-la a fons:

“L’Esperit fa jove l’Església”, Dotze actituds pastorals per l’Església que peregrina a Tarragona, a vint-i-cinc anys del Concili Provincial Tarraconense de 1995. (Núm.10: “Treballar per un laïcat compromès, actiu i ben format”; actitud 10, a les pàgs.57-59)

 

 

 

 

Comments are closed.