[24 de gener de 2020] «S’ha acollit la Trobada Arxiprestal de joves/adolescents»

El divendres, 24 de gener de 2020, els joves i  adolescents de les Parròquies  de Sant pare Apòstol –Prioral- i La Puríssima Sang, van acollir la Trobada Arxiprestal de Joves i adolescents:

Mn. Rober Otaba, diaca, l’encarregat d’impulsar la Coordinació de la Pastoral de joventut a l’Arxiprestat de Reus,  va presentar la finalitat de la Trobada:

  1. posar en comú l’experiència de cada Grup de joves i d’adolescents i afavorir la cordinació pastoral a l’Arxiprestat.
  2. I també afavorir la comprensió del que el Papa Francesc proposa als joves a l’Exhortació apòstòlica “Crist viu”:

2.1)  “Jesús, l’eternament jove, vol regalar-nos un cor sempre jove. […] Això vol dir que la veritable joventut és tenir un cor capaç d’estimar (CV, Núm. 13).

 2.2) Un jove no pot ­estar desanimat, li és propi somiar coses grans, buscar horitzons amplis, atrevir-se a més, voler menjar-se el món, ser capaç d’acceptar propostes desafiants i desitjar aportar el millor de si mateix per construir alguna cosa millor. Per això insisteixo als joves que no es deixin robar l’esperança (CV, Nm.15).

 2.3) Un pot passar la joventut distret, volant per la superfície de la vida, adormit, incapaç de conrear relacions profundes i d’entrar en el més profund de la vida. D’aquesta manera prepara un futur pobre, sense substància. O un pot gastar la joventut per conrear coses belles i grans, i així prepara un futur ple de vida i de riquesa interior (CV, Nm.19)

Posteriroment s’oferí una pauta per valorar i posar en comú l’experiència. Joves i adolescents, cadascú als seu nivell:

1) Mira’t a tu mateix/mateixa:  “Crist viu!:

Què t’ajuda a mentenir-te en relació amb el Crist?

Què t’ho dificulta?

Quina ésl’experiència del “Crist viu” en la teva vida? Pots concretar-ho?

2) “Crist viu”, t’acompanya en la reflexió-pregària:

Com busques la voluntat de Déu?

Quina referencia jove coneixes (“model de santedat”)?

3) N’ets testimoni!. “Crist viu” en qui és amb tu:

T’atreveixes a oferir Jesús als qui és amb tu (a altres)?

Et sents portador/portadora d’una promesa?

La trobada va acabar compartit la pregària i, en convivencia, els participants van sopar junts. Segur que els ajudarà a viure el compromís que suposa, donant-ne testimoni.

Cal fer nostra l’Exhortació Apostòlica “Crist viu”. “La carta va dirigida a les noves generacions i a tot el poble de Déu. Per això afirma amb força que “ésser joves, més que una edat, és un estat del cor”. D’aquí ve que “una institució tan antiga com l’Església pot renovar el seu ardor espiritual i el seu vigor apostòlic” fent atenció als joves –i aquí cita dotze sants joves com Francesc d’Assís, Domingo Savio, Tereseta de Jesús…–, per aprendre d’ells el secret de romandre jove » (Salvador Pié, a “Carta entrañable de Francesc als joves”; Diumenge, 9-IV-2019).

Un molt bon treball en Pastoral de joventut. Ho desitgem.