(25 de gener de 2022) Sant Pau Apòstol, Patró principal de tota l’Arxidiòcesi de Tarragona, junt amb la Mare de Déu, en la seva nativitat (8 de setembre)

Un decret romà de 24 d´agost de 1953 (antiga Sacra Congregació de Ritus), a petició de l´arquebisbe de Tarragona, el cardenal Benjamín de Arriba y Castro, declara sant Pau Apòstol, Patró principal de tota l’Arxidiòcesi de Tarragona, junt amb la Mare de Déu, en la seva nativitat (8 de setembre)

Oració d’intercessió a l’apòstol sant Pau

Oh benaurat apòstol sant Pau,
que portàreu pels camins del nostre mar
l’evangeli a la nostra terra
i plantàreu l’Església entre nosaltres,
és per vós que beneïm i lloem el Senyor.

Capella de Sant Pau, al Claustre del Seminari -Tarragona-

Feu que tota la nostra arxidiòcesi, que us té per patró,
participi del vostre amor al Crist
i de la passió per anunciar l’evangeli.
Que els nostres preveres consumeixin en la joia i en la pau
la seva vida al servei de l’evangeli,
i sigui el Crist la joia més íntima del seu cor.

Que els nostres catequistes facin bona sembrada
de la Paraula del Crist en els nostres infants i joves.

Que els qui serveixen la comunitat ho facin,
no buscant-se a ells mateixos, sinó servint els germans en el nom del Crist.

Que les nostres famílies siguin beneïdes i els sigui donat aquell amor que tot ho uneix i perfecciona.

Que els nostres malalts i aquells que no poden més amb la seva vida
sentin l’escalfor de la nostra caritat i de la nostra presència,
i ells mateixos experimentin que completen amb la seva vida
el que manca a la passió de Crist.

Que els qui serveixen els pobres, els estrangers,
els empresonats, els immigrants…
descobreixin en ells aquell qui, essent ric,
esdevingué pobre per enriquir-nos a tots.

Feu, on benaurat apòstol Pau, que tot el que fem
sigui per la glòria de Déu i pel creixement de l’Església.

Que mai no ens manqui, oh Apòstol, amic i company de camí,
la vostra intercessió.

Amén.

Sant Pau i l’Arquebisbat de Tarragona

Col.legi Sant Pau, a Reus

El compromís de sant Pau de sembrar la llavor de la Bona Nova de Jesús a les ciutats més importants de l’àrea d’influència romana, li feia escriure als cristians de Roma: “Ara podré complir el gran desig de veure-us que tenia des de fa molts anys. Penso anar cap a Espanya, però de pas, us vindré a veure per fruir de la vostra companyia i perquè m’ajudeu a preparar el viatge” (Rm 15, 23). Aquest gran projecte missional obre la possibilitat que l’Apòstol hagués predicat a les nostres terres, com ho acredita la tradició, atesa la importància de Tàrraco –capital de la província romana de la “Hispània citerior”-, tant per les vies de comunicació com per les característiques de la ciutat.
A més, existeix el testimoni de sant Climent, bisbe de Roma i tercer papa, que l´any 96 escrivia de l’apòstol Pau: “Havent estat pregoner a Orient i a Occident, rebé la recompensa de la seva fe. Havent predicat per tot el món, i havent arribat fins a l’extrem d´Occident, i havent sofert martiri, emigrà d´aquest món cap al lloc sant” (carta de sant Climent papa als cristians de Corint).
La mort de Pau, com la de Pere, s´esdevingué l´any 64, a Roma, durant la persecució de l´emperador Neró, desfermada com a conseqüència de l´incendi de la ciutat.

 

Per ampliar la reflexió i la pregària:

Arquebisbat de Tarragona, Col.lecció Tau, núm. 18: “Septenari de pregàries”