(26-08-2020) Preparant el 2020-2021 [Prioral de Sant Pere Apòstol i La Puríssima Sang]: “Actituds pastorals”

Una bona tarda, del dia 26 d’agost.

Escriu el Sr. Arquebisbe, Mons.Joan Planellas el Sr.Arquebisbe , Mons. Joan,Planellas,  a la presentació de la seva Exhortació Pastoral «l’esperit fa jove l’Església»:

 “A la llum de la Paraula de Déu, a la llum del misteri celebrat, sobretot en la centralitat de l’Eucaristia, demanem a l’Esperit que, en el nostre avui, ens ensenyi a trobar Déu!
Ben segur que ara pot ser l’hora o el moment oportú per incidir en algunes actituds pastorals que ens poden ajudar en el nostre avui eclesial. Atents als signes i als canvis de la societat i del món, volem entrellucar algunes perspectives o pautes de futur per a la missió de la nostra Església i, en definitiva, per a la mateixa fe cristiana.”

Ens és referència, per a preveure i enfocar el nou curs:

a) Quan hi pensem, veiem que la preparació ve de lluny, ens ajudarà a reflexionar-ho l’Exhortació pastoral de l’Arquebisbe Joan: «L’Esperit fa jove l’Església»  (1 de març de 2020, Primer diumenge de Quaresma):

Ens serà referència en la reflexió, la pregària i criteri per a les accions pastorals. Que sigui un referent per a una lectura continuada, durant el curs la tindrem prop hi treballarem.

b) Hi ha un rerefons que ens ajuda: Fem memòria del Concili Provincial Tarraconense, del que en celebrem el 25è aniversari:

Cal donar gràcies a Déu per l’experiència eclesial que va suposar el Concili provincial a les nostres Esglésies. D’aquí que en el nostre present eclesial, després de vint-i-cinc anys, n’hem d’esperar:

1) En primer lloc, la recepció progressiva i el compliment, a llarg i a curt termini, de les seves resolucions, sempre a la llum de la Paraula de Déu que ha d’il·luminar totes les situacions.

2) Una major obertura i diàleg de les nostres Esglésies amb la societat i amb els qui no pensen com nosaltres. Diàleg i obertura exercits amb una identitat clara i transparent.

3) Sentir el dolor de tantes persones que sofreixen per causa del que sigui, però sobretot d’aquelles persones que no tenen les condicions indispensables per viure dignament. Per aquest camí els cristians no podem estar mai en vaga.

4) El foment d’un treball interdiocesà més conjunt, que és la garantia per a donar una resposta cohesionada i unitària dels grans reptes que Catalunya, com a unitat pastoral, té plantejats”

(Arquebisbe Mons.Joan Planellas, al “Full dominical”, Arq. de Tarragona, II Diumenge de durant l’any, 19 de gener de 2020).

 

Cal que llegim Full dominical” (19 de gener de 2020),ens ajudarà a fer memòria del Concili Provincial Tarraconense: el “25è aniversari”, a assimilar l’Exhortació pastoral del Sr.Arquebisbe i a concretar els obkectius del curs i les accions pastorals que han de ser prioritàries (sobretot treballem-ho els que integrem el Consell de Pastoral Parroquial i qui siguin ben corresponsable en algun dels serveis parroquials [litúrgia, catequesi, Caritas,  etc.]).

c) Preveurem els objectius parroquials i el calendari pastoral de les Parròquies:

El que es proposi a l’Arquebisbat ho concretarem en accions pastorals a l’Arxiprestat de Reus, “unitat base de pastoral de conjunt” (Directori de l’Arxiprestat, 5-7) i, encara més en concret, a les Parròquies de La Prioral i La Puríssima Sang. S’afavorirà la vitalitat parroquial. Ho tindrem molt present en les previsions del 2020-2021.

En Consell de pastoral  i d’Economia, ampliat a qui hi vulgui ser, a la segona quinzena de setembre.

En estiu i recordant i tenint ben present en la pregària a qui més de prop pateix els efectes del COVID19, qui n’és afectat o afectada directament, als seus familiars, i concretant-ho per la proximitat en qui ho viu a la Ciutat de Reus, on hi som responent, com ha de ser ales molt seguides i encertades crides a la nostra responsabilitat, cordialment

Joan Anton Cedó Perelló, pvre.

 

Poem descarregar-nos el 

Full dominical de 19 de gener de 2020, en el 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense.