(29-06-2021) Sant Pere, Apòstol / La Festa Major de Reus

Persones que en saben molt subratllen  i citen a molts autors: “Ens cal saber d’on venim per saber on anem”. La Festa Major és, també memòria de qui amb la seva humanitat, amb la generositat del seu seguiment de Crist, amb les mateixes debilitats que va tenir el sentim molt proper, molt estimat, molt mereixedor del nostre afecte: Sant Pere, l’Apòstol

Anem a l’arrel de la seva identitat:

Rellegir l’Evangeli ens ajuda: «Qui diu la gent que és el Fill de l’home?» (Mt 16,13). «I vosaltres, qui dieu que sóc jo?» (Mt 16,15). Avui, i a tots els nivells, ressona aquesta qüestió, inquietant i assossegadora: Qui és Jesús? Cap, per més que es faci l’indiferent o el desinteressat, pot fugir d’aquesta qüestió durant tot el temps de la seva existència. Avui també, Jesús mateix planteja la qüestió: «I vosaltres, qui dieu que sóc jo?» (Mt 16,15), sembla voler avaluar el dir de la “gent” (el rerefons de l’opinió comuna), i busca la resposta dels Apòstols, això és de l’Església.

Al “món” hi ha parers molt diversos, en una gran confusió: «Alguns … altres … altres» (Mt 16,15). L’Església, per boca de Pere dona com a resposta la certesa, que és certesa a través dels segles: “Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu” (Mt 16,16).

Reliquia de Sant Pere, venerada a la Prioral de Sant Pere Apòstol, a Reus.

Qui és Jesús? Un geni que ha intuït abans que altres les exigències de la justícia i de l’amor que es troben en el cor humà o un desequilibrat que arriba a creure Déu? Un gran mestre de l’existència o un revolucionari fracassat? Un gran savi difunt per recordar, però que no pot salvar perquè ell mateix ha mort o ni més ni menys que un exaltat que ha demanat als seus deixebles estimar-lo més a que a el pare o la mare?. A la babel d’aquestes respostes (que són així formulades) es destaca simple i clarament la resposta de Pere: «Tu ets el Messies, el Fill de Déu viu» (Mt 16,16):

“–Feliç de tu, Simó, fill de Jonàs: això no t’ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel!  I jo et dic que tu ets Pere, i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església, i les forces del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel, i tot allò que deslliguis a la terra quedarà deslligat al cel “. (Mt 16, 17-19)

En la resposta de Pere no solament està inclosa una resposta de fe, sinó també una profecia, una professió de fe:  Jesús de Natzaret, tot i que ha compartit l’existència sofrent i fatigada de tants, en la resurrecció és el model i el principi de la nostra.

Qui ens proposa, doncs, Sant Pere per “sabr on anem”?:  Aquell que és l’objecte de la nostàlgia i del gran desig espontani de cadascú, de cada col·lectiu i associació, de cada poble o Aquell que ha estat enviat per Déu per reconduir-nos a Déu. Cuidem ser-ne conscients:  no un elegit pels homes per interpretar les seves aspiracions, sinó l’enviat pel Creador de l’univers per revelar a cada persona, al món, a tothom, el destí pensat per a nosaltres.

Disposem-nos per a una Feliç Festa Major, preparem-nos-hi!

Horaris:

28 de juny (vigília de Sant Pere)

09:00 Missa

21:15: Solemne Ofici Completes

(en directe per Canal Reus TV)

L’Arquebisbe, Mons.Joan Planellas, presidint l’Eucaristia de la Festa de Sant Pere Apòstol, 2020

29 de juny: Sant Pere Apòstol

10:00 Eucaristia

12:30 Eucaristia

18:30: Eucaristia, que presidirà el Sr.Arquebisbe, Mons. Joan Planellas, seguida de la processó pel passadís central de la Prioral.

(en directe per Canal Reus TV)

 

Comments are closed.