(23-07-19) 449è aniversari de la Consagració i Inauguració de l’Església Prioral de Sant Pere, de Reus

 

Dilluns, 23 de juliol de 2018

El 1569 era consagrada la nostra església parroquial, la Prioral de Reus. Alhora que un motiu evocador i de record, és un moment per valorar el seu lloc com espai de lloança a Déu i celebració cristiana, és així com ha esdevingut un espai emblemàtic a la  nostra Ciutat, presència estimada i valorada pel que significa i suposa com a referent en la vida dels que hi som, expressió del compromís amb el País i amb el Poble des de la fidelitat a l’Evangeli.

Amb motiu dels 449 anys d’aquest esdeveniment, ho celebrarem:  Acció de gràcies en la qual renovarem el sentit, fent memòria de la Consagració i benedicció reberen l’església, amb el seu altar, capelles i l’atri, i com no, “el Campanar de la Prioral de Reus” i el seu altar.  Fem ben nostre aquest dia .

Un dia, el 23 de juliol, en que la memòria suposa saber-nos “Testimonis d’Esperanaça” (I Pe 3,15), fent nostres les reflexions dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense, en el seu document “Al servei del nostre poble” (21 de gener de 2011): La societat contemporània, com ens indicava ja el Papa Pau VI,  vol testimonis més que no pas mestres, i si accepta els mestres ho fa en la mesura que són autèntics testimonis. És per això que proposem a tots els cristians un compromís renovat en la vivència de la fe i en la seva adhesió amorosa a l’Església, i demanem de no cansar-nos mai de predicar la Paraula de Jesucrist, en tota circumstància, anant a l’essencial del seu missatge d’amor. Tots necessitem viure amb més radicalitat i coherència el que prediquem, a fi que molts dels nostres coetanis puguin sentir-se atrets novament per Jesucrist i es descobreixin convidats a formar part activa de la comunitat dels seus deixebles”.

 

A l’inici del s.XVI, en plena expansió  i amb un creixement considerable, el temple de Sant Pere, del s.XII va quedar petit.

El 31 de març de 1512, posant la primera pedra s’iniciava una obra cabdal, presència de l’Església a la ciutat: La nova església. Al mateix lloc, però i de moment, sense enderrocar la vella, que servia, alhora pel culte i de bastida.

En la Festa de Sant Pere, el 1543, havent cobert mitja nau és consagra l’església –era pràctica d’aquell moment-, les obres van continuar. Més tard, el 1569 “coronaren” el Campanar de la Prioral.

Els treballs van continuar: El Retaule major es va enllestir el 1623, la Capella del Santíssim entre el 1691 i el 1703, l’atri de Sant Sebastià, el 1730 i la Capella dels Dolors, cap al 1777.

Dilluns, 23 de juliol de 2018

09:00 hs.

Eucaristia d’acció de gràcies.