(Juliol-agost de 2019) Horaris de les celebracions de l’Eucaristia

Estiu 2019, des de l’1 de juliol al 31 d’agost

Horaris de la missa

Després de pensar-ho molt i escoltant els seuggeriments que una vegada i un altra ens arriben (del mateix Consell Episcopal i dels Consells de Pastoral i de Comunitats de religioses i religiosos,  a més de que els Preveres i diaques de l’Arxiprestat de Reus ho compartim),  reorganitzarem els horaris de les Celebracions de l’Eucaristia a les nostres Parròquies, al menys durant els mesos de juliol i agost.

Es procura que els horaris responguin al ritme de cada temps, assegurant l’estabilitat i la proximitat de les celebracions. S’ha decidit concentrar els esforços l’Eucaristia dels Diumenges i Festa a la tarda (amb les Parròquies de Sant Francesc, Sant Joan i Crist Rei) i a l’Eucaristia dels dies laborables (Paròquies de la Prioral i La Puríssima Sang).

A partir del dilluns 1 de juliol de 2019 i fins al dissabte 31 d’agost:

Feiners i dissabtes, matí:

La Prioral:

09,00

Feiners, tarda:

Puríssima Sang [Primer i tercer dijous / 4 i 18 de juliol / 1 i 22 d’agost// Recordant els difunts del mes anterior]:

19,30

Diumenges i festius:

Dissabtes i vigílies

A La Prioral:

18,30

Diumenge i dia de la festa:

A La Puríssima Sang:

08,30

11,30

A La Prioral:

12:30

20:00 (La missa Arxiprestal)

I els horaris a tot l’Arxiprestat