(de Juliol a setembre) Exposició: “L’anima de Gaudí”

26 de juny, inauguració de l’Exposició “L’Ànima de Gaudí”

Exposició de RELLEUS d’Antonio Oteiza i Neus Segrià/ a La Prioral

A la Prioral de Sant Pere, a la Capella dels Dolors, a la ciutat de Reus, acollim i presentem amb goig aquesta exposició: “L’Ànima de Gaudi”: Relleus del Sr. Antonio Oteiza i la Sra. Neus Segrià, expressió icònica que és referència per comprendre l’experiència cristiana d’Antoni Gaudí, ens mostren el rerefons que ens ajuda a comprendre el que Antoni Gaudi manifesta en la seva obra:

Els artistes, especialment els que són cristians, ofereixen un servei molt concret  a la societat: Serels guardians de la bellesa, heralds i testimonis d’esperança per a la humanitat“, ho indica el papa Francesc en el seu  missatge als participants en la XXI Reunió Pública de les Acadèmies Pontifícies Pontifícies (6 de desembre de 2016).

Aquesta exposició és un gest, però seguim llegint del Papa Francesc, en el discurs esmentat: “amb petits gestos, accions senzilles, amb petites espurnes de bellesa i de caritat, podem guarir, ‘apedaçar’, el teixit humà, a més del urbanístic i ambiental, freqüentment estripat i dividit, la qual cosa constitueix una alternativa concreta a la indiferència i al cinisme “.

Cal doncs esperar-ne molt.

 

26 de juny de 2019, en l’aniversari del bateig d’Antoni Gaudi (es celebrà el 1852):

….en el llibre de baptismes (1852-1854),…, de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Reus, que es custodia en aquest Arxiu, número 50 de l’esmentat fons parroquial, consta la següent partida: “Dia vint y sis [de juny de mil vuitcents cincuanta dos]. En las fonts baptismals de la parroquial yglesia de Sant Pere Apòstol de Reus, arquebisbat de Tarragona. Per mi Joseph Casas, prevere y vicari de dita yglesia fou solemnement batejat Anton, Placito, Guillerm, nat ahir a dos cuarts de deu del mat…

 

A les 20:00h. / A la Prioral

Conferència: “La Fe de Gaudí”

Professor, Dr.Armand Puig / Rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià

A continuació:

Inauguració de l’exposició

 

 

En l’horari que

La Prioral és oberta,

l’Exposició,

podrà contemplar-se

fins al mes de setembre,

podent-s’hi adquirir

el catàleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poden ampliar aquesta informació:

Amics de Gaudí