Sant Pere, Festa Major de Reus.

Ac 12, 1-11 / II Tim 4, 6-8. 17-18/ Mt 16, 13-19

“Sortós de tu Simó, fill de Jonàs: això no t’ho ha revelat cap home de carn i sang, sinó el meu Pare del cel.”

 El dia 28, i a les 21:15 h., amb les Completes de Sant Pere, vigilia de la festa, s’inicen les celebracions litúrgiques, que en la Festa major tinguem també experiècia de pregària:

Anada a Completes (Anada a La Prioral): Hi ha llocs de l’església i imatges venerades que ens inspiren especialment. El Santíssim Sagrament, el sant Crist a la Creu, les imatges de la Mare de Déu, avui cal referencia la Reliquia (en el Bust) de Sant Pere.

“Des dels primers temps els cristians preguen almenys al matí, a l’hora dels àpats i al vespre; i qui no prega regularment acaba que no prega mai. Qui estima una altra persona sense oferir-li mai un senyal del propi amor no l’estima de debò. El mateix passa amb Déu: qui el busca de debò li testimoniarà amb senyals com desitja la seva proximitat i la seva amistat. Al matí som cridats a llevar-nos i oferir la jornada a Déu, demanar la seva benedicció i la seva proximitat en totes les trobades que es fan i en totes les necessitats; cal donar-li gràcies, especialment a l’hora dels àpats; a la fi del dia cal posar-ho tot a les seves mans i demanar perdó per a un mateix i per als altres. Serà un bon dia, i aquests senyals de vitalitat espiritual arribaran a Déu” (Youcat 499).

El dia 29 de juny, l’església de la Prioral de sant Pere resta oberta per a la pregària, devoció, veneració del Bust-reliquiari del sant Patró.

A les 10h i 12:30h, hi ha la celebració de l’Eucaristia i a la tarda a les 18:30h hi ha la missa major, concelebrada pels preveres de la ciutat.

Després de la celebració hi ha la processó pels carrers de la nostra ciutat, i després de l’entrada a la Prioral amb el sant, aquest retorna a l’urna fins l’any següent.