Descobrim i eduquem l’esperit missioner (Adults i joves)

Jornada de convivència, reflexió i pregària: “Cal aprendre també del que ens arriba del TERCER MÓN”

Parròquia de Sant Joan (Arxiprestat de Reus)

Som convidats a pensar-ho i a participar-hi.

Cal avisar, qui vulgui quedar-se a dinar!.

“Les nostres Esglésies locals han de saber aprendre de les Esglésies joves i incorporar a la nostra pastoral els seus valors”.

“Les nostres Esglésies locals han de saber aprendre de les Esglésies joves i incorporar a la nostra pastoral els seus valors, com ara el sentit de la festa en les celebracions litúrgiques, el catecumenat com a procés seriós d’iniciació cristiana d’adults, les responsabilitats que els animadors laics tenen en la comunitat, i les comunitats eclesials de base, entre altres” (Concili Provincial Tarraconense, Resolució 163).

Aprofitem-ho!, doncs: L’Arxiprestat ens hem de considerar  “la unitat bàsica de la pastoral de conjunt” on la col.laboració pastoral en la proximitat afavoreix la unitat de criteris i s’afavoreix la comunió superant la dispersió.

En el nostre cas, a l’Arxiprestat de Reus, hi ha les Parròquies de l’Assumpció, Crist Rei, Immaculada Concepció, Sant Bernat Calbó, Sant Francesc d’Assís, Sant Joan Baptista, Sant Josep Obrer, Sant Vicenç, Màrtir -Castellvell-, a més de les de la Puríssima Sang i de Sant Pere Apòstol, la Prioral.