(març -abril de 2022): Quaresma-Setmana Santa-Pasqua (I): “Deixar espai a Jesús” (Carta dominical del Sr.Arquebisbe -el 8è de durant l’any-)

TEMPS DE QUARESMA!

«No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan arribi el temps recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps, fem el bé a tothom» (Ga 6,9-10a)

Missatge del Papa Francesc per a la Quaresma 2022

“De Dimecres de Cendra (2 de març de 2022) fins a Dijous Sant a la tarda (14 d’abril de 2022):

 «Ara és l’hora favorable …»

“La Quaresma és un temps favorable per a la renovació personal i comunitària que ens condueix vers la Pasqua de Jesucrist mort i ressuscitat. Per al nostre camí quaresmal de 2022 ens farà bé reflexionar sobre l’exhortació de sant Pau als gàlates: «No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan arribi el temps recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps (kairós), fem el bé a tothom»” (Ga 6,9-10a). (Missatge del Papa Francesc per a la Quaresma 2022)

Per què “40 dies”

Quaresma, mot derivat del número 40. La Quaresma té el seu origen i fonament en els 40 dies de Jesús al desert, període, segons els evangelis, entre el seu Baptisme i l’inici de la seva activitat com a Messies.

Per què “dimecres”

Tenint en compte que la Quaresma acaba Dijous Sant a la tarda, i que els diumenges de Quaresma no són dies de penitència, s’afegiren al davant uns dies per completar fins a 40 els dies penitencials.

Per què “cendra”

La cendra és el resultat d’una combustió: és el que queda de la crema de materials poc consistents. Imposar cendra al cap és una paràbola que invita el cristià a “cremar” les coses mancades de valor, les febleses i pecats. La cendra significa el que deixem quan ens convertim a Déu.

Quaresma, camí de Pasqua

Temps per a la pregària i la lectura de la Paraula de Déu. Finalitat: la conversió del cor a Déu, nostre Senyor.

La penitència quaresmal no ha de ser solament interna i individual, sinó també externa i social. (Concili Vaticà II, SC)

Horaris de les celebracions pròpies del temps:

El dimecres, 2 de març: Dimecres de Cendra

A la Prioral de Sant Pere: 09:00, 17:30 (amb els grups de Catequesi d’infants) i 20:00 (Celebració de l’Arxiprestat)

Els diumenges del temps de Quaresma: Via Crucis

A la Puríssima Sang: 18:45.

El 25 – 26 de març: “24 hores amb el Senyor” (Convocatòria de l’Arxiprestat)

A la Prioral de Sant Pere

El 13 d’abril: Celebració de la Penitència

A la Prioral de Sant Pere

13 d’abril: Sopar Jueu (“Pessa’h”)

“En celebrar l’Últim Sopar amb els seus apòstols en el transcurs del banquet pasqual, Jesús va donar sentit definitiu a la pasqua jueva. En efecte, el pas de Jesús al seu Pare per la seva mort i la seva resurrecció, la Pasqua nova, és anticipada al Sopar i celebrada a l’Eucaristia que dóna compliment a la pasqua jueva i anticipa la pasqua final de l’Església a la glòria del Regne”  (Catecisme de l’Església Catòlica, 1340)

Casa Parroquial de la Puríssima Sang (Cr. del Roser, 44): 21:00.

Cal inscriure’s prèviament, a la Sagristia o al Despatx parroquial (últim dia, el dilluns 11 d’abril)

Els divendres, començant el divendres, 4 de març (19:30 – 21:00 h): Temps per al silenci i la pregària

La veu de Déu  sovint se sent com dins un murmuri, en el silenci. Quedar-se en silenci davant de la seva presència per acollir el seu Esperit ja és pregar!

A la Prioral de Sant  Pere: 19:30 – 21:00

SETMANA SANTA!

TRIDU PASQUAL!

Dijous Sant en la Missa de la Cena del Senyor (que n’és el pòrtic)

    • Divendres Sant de la Passió del Senyor

Serà sagrat el dejuni pasqual, que cal celebrar el Divendres Sant i ha d’allargar-se, si és possible, al Dissabte Sant (Concili Vaticà II, SC)”.

    • Dissabte Sant de la Sepultura del Senyor (fins a la Vetlla Pasqual exclusivament)
    • Diumenge de Pasqua de la Resurrecció del Senyor (n’és l’inici la Vetlla Pasqual)

Al Tridu,  li segueix la Cinquantena Pasqual que acaba diumenge de Pentecosta.

 

PER ACOMPANYAR LA REFLEXIÓ I LA PREGÀRIA:

a) Missatge del Papa Francesc per la Quaresma: “No ens cansem de sembrar el bé”.

«No ens cansem de fer el bé; perquè, si no defallim, quan arribi el temps recollirem. Així, doncs, ara que hi som a temps, fem el bé a tothom» (Ga 6,9-10a)

b) Carta dominical del Sr.Arquebisbe, Mns. Joan Planellas: “Deixar espai a Jesús”