Missions

“El Concili Provincial Tarraconense demana que cada Església diocesana potenciï la seva participació en l’acció evangelitzadora universal.

El Concili demana que es potenciï la tasca de desvetllament i d’estimació de les vocacions missioneres «ad gentes», tant de preveres i de religiosos com de laics.

La contribució més imprescindible és amb persones: cristianes i cristians de les nostres Esglésies que ofereixen tota la seva vida (o uns anys) per a la missió universal. Cal treballar conjuntament amb els responsables de vocacions.

Les delegacions diocesanes de missions treballaran per trobar una resposta adequada a l’oferiment generós de laics cristians —homes i dones— per a la missió universal durant un temps. L’acolliment de les vocacions missioneres laïcals suposa oferir als candidats els mitjans de formació i de discerniment i els ajuts necessaris.

El Concili considera que la dimensió missionera, com un element primordial de la pastoral ordinària (cf. RM 83), ha d’estar ben present en cada Església diocesana, en les parròquies, en els arxiprestats i en els moviments; en les activitats de catequesi, de litúrgia, de vocacions, de Càritas, etc. El bisbe ha d’animar l’obertura a la universalitat i el concepte d’Església de comunió i d’intercanvi, i ha de promoure la creació de grups d’animació missionera i potenciar els que ja existeixen”.

Concili Provincial Tarraconense, 1995. Resolucions 159-161

Accions i serveis pastorals
Treball en les Campanyes ordinàries de l’Església en les que hi som implicats:
Com p.ex. Domund, Santa Infància

-Campanyes assumides i proposades a l’Església diocesana:
Com p.ex. La Campanya contra la Fam (Mans Unides) o les d’urgència, cas de que calgui.

-Accions que es programen per tal d’assumir compromisos, a suggerència de la Delegació diocesana de missions:
Els “Encants solidaris”, p.ex.