(Novembre-desembre 2020) “Trobada amb la Paraula de Déu”: Un espai, un temps, altres com tu…

“El Concili encomana a les parròquies i a les altres comunitats eclesials que programin la iniciació del Poble de Déu en la lectura espiritual i eclesial de la sagrada Escriptura, de manera que aquesta lectura comporti la pregària i la contemplació, i condueixi a un estil de vida evangèlic. Una de les maneres de fer-ho pot ésser potenciar la reflexió bíblica en grup(Concili Provincial Tarraconense, Resolució 57):

  1. Personalment o en familia:

Un camí de vida a l’abast de tothom; és un camí de pregària i reflexió, una lectura meditada, reflexionada, sota l’acció de l’Esperit Sant i que es concreta en la vida, de manera que guiï el nostre caminar diari. “La teva paraula fa llum als meus passos, és la claror que m’il·lumina el camí” (Sl. 119, 105).

a) “Els cursos bíblics per correspondència” són pauta i, alhora eduquen un ritme que cadascú pot adaptar i trobar-s’hi agust. Amb l’aportació de 15 euros/curs, es rep mensualment (novembre a juny), en format de paper o per correu electrònic, en català o en castellà, amb el servei de correcció quan es reenvia el que qüestionari que es proposa.

Aquest curs suggerim començar amb “els Fets dels Apòstols”.

b) S’aconsella vivament:

b.1)  Per qui vulgui mantenir el seguiment del viure cristià des de la Font que és la Paraula

b.2) Als que integren els “Grups de vida Cristiana” parroquials (Adults /joves)

b.3)  Al voluntariat parroquial (Caritas, pastoral de la salut, etc.).

CAL PRESENTAR LA BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ, ABANS DEL 4 DE DESEMBRE A LA PARRÒQUIA (al Despatx parroquial o que hi arribi mitjançant les catequistes). N’hi haurà a la Sagristia, durant les celebracions, al mateix Despatx parroquial.

2.  I també, a la Parròquia:

 Els primers dilluns de cada mes (20:15 a 21:00):Trobada amb la Paraula de Déu(un suport que pot ajudar).

a) “Trobada amb la Paraula de Déu“, un punt de trobada, un espai, un grup… (els primer dilluns de cada mes, començant, si Déu vol, l’11 de gener de 2021-extraordinàriament el segon!-:

11de gener/ 1 de febrer/ 1 de març/ 12 d’abril/ 3 de maig/ 7 de juny. (Si ens és possible)

 Les propostes del Secretariat diocesà d’Animació Bíblica, ajuden per a renovar la comprensió de la Paraula de Déu, un itinerari a través de la lectura personal, l’oració i la meditació.

b) S’aconsella vivament:

b.1) A qui vulgui mantenir el seguiment del viure cristià des de la Font que és la Paraula (és un espai idoni per als pares/avis d’infants o adolescents o joves a qui cal acompanyar).

b.2) Als que integren els “Grups de vida Cristiana” parroquials (Adults /joves)

b.3) Al voluntariat parroquial (Caritas, pastoral de la salut, etc.).

A qui manifesti, interès per ser-hi, se l’avisarà oportunament.

3) Escoltant i fent nostres les convocatòries de l’Arxiprestat de Reus i les diocesanes:

Coneixerem les convocatòries, amb les altres parròquies i comunitats (Recessos ocasionals,  en els temps litúrgics, celebracions, etc.), tot quan sigui possible i sigui prudent convocar-ho.

4) El Secretariat Diocesà d’Animació Bíblica, acompanya i cuida l’experiència de saber-nos Església que “escolta la Paraula de Déu i la proclama com a Paraula de salvació” (Concili Provincial Tarraconense, Resolució 48P)