Pastoral familiar

Accions i serveis pastorals:

Acolliment dels nuvis i preparació de la celebració del Sagrament del Matrimoni:

A aquest Servei se li assigna la preparació de les parelles que demanen a la parròquia el sagrament del matrimoni. Com a tasca complementària, se li encomana també l’atenció als matrimonis de la comunitat parroquial, en l’aspecte específic de formació sobre temes entorn de la parella i l’educació dels fills.

El Centre d’Orientació Familiar

El Centre d’Orientació Familiar és un servei que des de la Delegació diocesana de pastoral familiar s’ofereix a qui busqui acolliment i diàleg, considerant la família com a experiència i espai de convivència, procurant que l’acompanyament permeti a qui s’hi adreci, trobar les arrels de l’Església, el testimoni de la Caritat i l’Esperança cristianes (I Pe 3,15), reflexant-ho en el tracte, l’acompanyament de les qüestions i la pedagogia de qui acompanya a les persones quan plantegen com viuen la situació que exposen.

Des de la Parròquia, doncs, oferim aquest servei de l’Arquebisbat a qui li pugui ser útil, com també els complements i suport que poden trobar-se a la Parròquia, tant pel que fa a una informació prèvia de què s’hi pot trobar o un possible acompanyament posterior, si així es considera des de qui hagi acompanyat a les persones que hagin contactat amb el COF.