Sant Pau Apòstol, en la seva conversió Patró principal de tota l´Arxidiòcesi de Tarragona, junt amb la Mare de Déu, en la festa de la seva Nativitat

25 de gener, Sant Pau Apòstol, en la seva conversió: Pau Apòstol Patró principal de tota l´Arxidiòcesi de Tarragona, junt amb la Mare de Déu, en la festa de la seva Nativitat (8 de setembre)

Un decret romà de 24 d´agost de 1953 (antiga Sacra Congregació de Ritus), a petició de l´arquebisbe de Tarragona, el cardenal Benjamín de Arriba y Castro, declara sant Pau Apòstol Patró principal de tota l´Arxidiòcesi de Tarragona, junt amb la Mare de Déu…, amb tots els drets i privilegis litúrgics que li corresponen.
A petició de l´arquebisbe de Tarragona, Mons Jaume Pujol Balcells, la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments el 4 de maig de 2005 assigna a la festa de la Conversió de l´Apòstol sant Pau la màxima categoria litúrgica, que és la de “solemnitat”, la qual cosa permet anteposar aquesta festa a la celebració dominical del temps de durant l´any quan el dia 25 de gener s´escaigui en diumenge. Amb decret de 13 de juliol de 2005 l´arquebisbe Mons. Jaume Pujol Balcells disposa l´execució de l´aprovació romana. Un altre decret de la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments, de 6 de desembre de 2007, aprova com a segona lectura de la missa en la solemnitat de la Conversió de sant Pau:  Rm 15,15-16.20-25.28-29, on l´Apòstol manifesta de manera explícita i reiterada la seva voluntat d´anunciar l´Evangeli a Hispania. Amb decret de 15 de gener de 2008 l´arquebisbe Mons. Jaume Pujol Balcells disposa l’ execució d´aquesta aprovació romana.

Pau i l’Arquebisbat

El compromís de sant Pau de sembrar la llavor de la Bona Nova de Jesús a les ciutats més importants de l’àrea d’influència romana, li feia escriure als cristians de Roma: “Ara podré complir el gran desig de veure-us que tenia des de fa molts anys. Penso anar cap a Espanya, però de pas, us vindré a veure per fruir de la vostra companyia i perquè m’ajudeu a preparar el viatge” (Rm 15, 23). Aquest gran projecte missional obre la possibilitat que l’Apòstol hagués predicat a les nostres terres, com ho acredita la tradició, atesa la importància de Tàrraco –capital de la província romana de la “Hispània citerior”-, tant per les vies de comunicació com per les característiques de la ciutat.
A més, existeix el testimoni de sant Climent, bisbe de Roma i tercer papa, que l´any 96 escrivia de l’apòstol Pau: “Havent estat pregoner a Orient i a Occident, rebé la recompensa de la seva fe. Havent predicat per tot el món, i havent arribat fins a l´extrem d´Occident, i havent sofert martiri, emigrà d´aquest món cap al lloc sant” (carta de sant Climent papa als cristians de Corint).
La mort de Pau, com la de Pere, s´esdevingué l´any 64, a Roma, durant la persecució de l´emperador Neró, desfermada com a conseqüència de l´incendi de la ciutat.

Oració d’intercessió a l’apòstol sant Pau

Oh benaurat apòstol sant Pau,
que portàreu pels camins del nostre mar
l’evangeli a la nostra terra
i plantàreu l’Església entre nosaltres,
és per vós que beneïm i lloem el Senyor.

Feu que tota la nostra arxidiòcesi, que us té per patró,
participi del vostre amor al Crist
i de la passió per anunciar l’evangeli.
Que els nostres preveres consumeixin en la joia i en la pau
la seva vida al servei de l’evangeli,
i sigui el Crist la joia més íntima del seu cor.

Que els nostres catequistes facin bona sembrada
de la Paraula del Crist en els nostres infants i joves.

Que els qui serveixen la comunitat ho facin,
no buscant-se a ells mateixos,
sinó servint els germans en el nom del Crist.

Que les nostres famílies siguin beneïdes
i els sigui donat aquell amor que tot ho uneix i perfecciona.

Que els nostres malalts i aquells que no poden més amb la seva vida
sentin l’escalfor de la nostra caritat i de la nostra presència,
i ells mateixos experimentin que completen amb la seva vida
el que manca a la passió de Crist.

Que els qui serveixen els pobres, els estrangers,
els empresonats, els immigrants…
descobreixin en ells aquell qui, essent ric,
esdevingué pobre per enriquir-nos a tots.

Feu, on benaurat apòstol Pau, que tot el que fem
sigui per la glòria de Déu i pel creixement de l’Església.

Que mai no ens manqui, oh Apòstol, amic i company de camí,
la vostra intercessió.

Amén.

 

 

Poden ampliar aquesta informació aquí: “Celebració de l’Any Jubilar de Sant Pau a Tarragona /  Septenari de pregàries“, editat al Secretariat diocesà de litúrgia Arquebisbat de Tarragona, 2019