«Setmana de pregària per la unitat dels cristians» [18-25 de gener de 2020]

De la “Carta dominical” del Sr.Arquebisbe Mons.Joan Planellas:Diumenge  12 de gener de 2020: «LA UNITAT DELS CRISTIANS»: 

“Refer la unitat és un deure de l’Església i de cada petita comunitat cristiana. Va ser una de les finalitats principals del Concili Ecumènic Vaticà II. Era necessari, ja que Jesús va fundar una única Església i, en canvi, al llarg de la història els cristians s’han dividit. Avui hi ha diverses comunitats i totes afirmen ser l’autèntica Església de Crist. Aquestes divisions han portat enfrontaments, acusacions i també violències. Tot això és contrari al que Jesús volia: estimeu-vos, manteniu-vos units perquè el món pugui creure. Qui són aquests «altres cristians» que hem d’estimar i amb els quals hem de treballar per la unió?…/…”

Cinc referències per ampliar aquesta informaci:

a) Web de l’Arxiprestat de Reus

b) La “Carta dominical” del diumenge  dels Sr.Arquebisbe, de 12 de gener de 2020: “La unitat dels cristians

c) 18-25 de gener: Setmana de pregària per la unitat dels cristians. Recursos per la reflexió personal o en grup i la pregària, a la web de l’Arquebisbat. Podeu accedir-hi.

d) Reflexió de Mn.Rafel Serra, Delegat diocesà de litúrgia i Director del Secretariat diocesà d’ecumenisme. Rector de la Parròquia de Crist Rei – Arxiprestat de Reus-:

e) L’any del 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense (1995), cal recordar que en la Resolució 127 proposa: “Que es procuri de fomentar i revitalitzar el diàleg ecumènic amb les altres confessions cristianes del nostre país tant a nivell diocesà com interdiocesà.Que es doni més importància a la formació ecumènica i que, tant en els centres teològics com en les catequesis de les comunitats, s’estudiïn els principis catòlics de l’ecumenisme d’acord amb el Vaticà II i amb els documents posteriors.A un altre nivell, que es fomenti el diàleg interreligiós, especialment amb les altres religions presents a Catalunya.