Transmissió de la fe

LA PARAULA DE DÉU I EDUCACIÓ DE LA FE

“L’Església escolta la Paraula de Déu i la proclama com a Paraula de salvació (cf. DV ). El Concili Provincial Tarraconense insta cada fidel cristià a escoltar-la, a llegir-la personalment, a meditar-la, a celebrar-la en l’Església i a pregar amb ella, per tal de viure de la seva força transformadora i en plena obediència de fe al Senyor, sota el guiatge de l’Esperit Sant, a l’interior de la gran Tradició de l’Església (cf. DV 9) i de la interpretació autèntica del Magisteri (cf. DV 10)”.

Concili Provincial Tarraconense. Resolució 48