Adults

L´acció pastoral ha d´arribar a totes les persones i grups de la comunitat. L´atenció als adults, però, hauria d´ocupar un lloc preferent, ja que en l´Església, en la família i en la societat, és a ells a qui correspon un lloc de major responsabilitat. Més encara, la mateixa acció amb els joves i amb els infants no fóra possible, ni se’n podria assegurar l’eficàcia i la continuïtat, sense comptar amb la col.laboració dels cristians adults de la comunitat.

A aquest Servei se li assigna l´acció catequètica destinada als adults, com també l´atenció als adults que volen formar-se en la seva fe o anar revisant la pròpia vida a la llum de l´evangeli.

La integració a la comunitat parroquial en molts casos és progressiva, com ho és també la incorporació dels adults a un procés catequètic i de reflexió des de la fe cristiana. Per la qual cosa aquest Servei s’esforçarà a presentar iniciatives que puguin ser ofertes com a primer pas, a persones que no hagin tingut oportunitat, encara, d’incorporar-se a un grup de catequesi d’adults o de revisió de vida, o bé que no s’hi sentin, de moment, suficientment motivades (p.ex., a pares de joves o d’infants que fan catequesi, a pares que demanen el bateig d’un fill seu,…).