Infants

La catequesi d´infants ajuda a aquest objectiu. Aquesta catequesi serà entesa i oferta, no com una cultura religiosa, sinó com el testimoni viscut i il•lusionat de la seva fe en Jesús i de la seva pertinença a l´Església que els adults transmeten als infants.Aquesta catequesi esdevé el mitjà pel qual els infants van avançant en la seva vida cristiana, i no una simple preparació de la primera Comunió.

L’educació dels infants en la fe cristiana, la comunitat la duu a terme, sobretot, a través dels catequistes. Aquests, per raó del ministeri que els ha estat encomanat, esdevenen transmissors de la fe de l’Església, i se senten com “enviats” pel Senyor i acompanyats per tota la comunitat a donar testimoni de l’evangeli.

Accions i serveis pastorals:

Iniciació cristiana:
– Grups de Catequesi (7 i 8 anys)
– Preparació per a celebrar per primera vegada la Comunió.
– Grups de Catequesi (9-10 i 11 anys)
– Participació en la vida de la Comunitat parroquial i la seva descoberta

A partir dels 12 anys, aquest procés, pot concretar-se amb la celebració del Sagrament de la Confirmació, el qual prepararem com a expressió de l’Itinerari que s’haurà seguit. [Vegeu la Diposició de 22 de juliol de 2008 per la qual “el sagrament de la confirmació es podrà celebrar entorn de l’edat de 12 anys” (BOA, 2008, núm. 8-9; agost/setembre 2008; pàg. 368)]

Document