Pastoral del lleure

Al llarg de la seva historia, l´Església ha procurat incidir en aquells àmbits que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i que no reben una resposta adequada per part de la societat civil.

El Servei d´Acolliment i Lleure té com a finalitat suplir aquests dèficits proposant una sèrie d´activitats de tipus lúdic, cultural i associatiu que permetin descobrir als participants una nova manera de viure el seu temps lliure, on l´educació i la convivència tenen un lloc primordial. I tot això en un context de militància on el Regne sigui la meta i Crist el camí.

Accions i serveis pastorals:

Tenint en compte que és un Servei molt ampli, que inclou activitats fixes i esporàdiques, orientades a edats molt diferents, la seva estructura és la següent:

a) Activitats culturals: a través de les quals s’intentarà donar a conèixer i fomentar la cultura en tots els seus nivells: històric, geogràfic, actualitat, religiós etc.

b) Activitats tradicionals: amb les quals s’intentarà fer conèixer, interioritzar i estimar la cultura tradicional i folklòrica del nostre país.

c) Activitats de convivència: l’objectiu principal de les quals és fomentar